تماس با ما

جهت ارتباط با سبز افروز ، از طریق ایمیل اقدام نمایید.

ایمیل : hi@sabzafrooz.ir

لطفاً سطح اولویت پیام خود را نیز ذکر نمایید. ایمیل های با اولویت بالاتر همان روز و سایر ایمیل ها معمولا کمتر از 48 ساعت پاسخ داده خواهند شد.

زمان رسیدگی به ایمیل ها

زمان رسیدگی به ایمیل های کاربران طی ساعات کاری توسط اپراتور پشتیبانی سبز افروز انجام خواهد شد و وضعیت پیام یا رسیدگی به امور نیز ، به اطلاع کاربر گرامی خواهد رسید.

ساعت کاری اپراتور پشتیبانی

ساعت های کاری اپراتور پشتیبانی کاربران ، از ساعت 7:30 صبح تا 2:00 ظهر و از 3:00 تا 6:30 بعد از ظهر می باشد. ساعت کاری پنج شنبه و جمعه ها نیز برای پشتیبانی ، به همین روال خواهد بود. ایمیل های بعد از ساعت 6:30 ، روز بعد بررسی خواهند شد.

 

به بالای صفحه بردن